Parkın imarı değiştirilerek emniyete verildi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti’nde bulunan mevcut planda “Park Alanı” ve “Plansız Alan” olan 25 ada 38 ve 42 No’lu parseller, 3 Mart’ta “Resmi Kurum Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlendi. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (k) unsuru ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9’uncu Hususu uyarınca “Park Alanı” ve “Plansız Alan” durumunda olan parseller, emniyet imali için imar planı değiştirildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere nazaran, Kent Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi (ŞPO), imar değişikliğinde yürütmenin durdurulması ve imar planının iptali için 13 Mart’ta Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü’ne dilekçeyle müracaatta bulundu.

EŞDEĞER İŞLEVLER ÖNERİLMEDİ

ŞPO, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı’nı değişikliğinde yürütmesinin durdurulması ve takiben planın iptaline karar verilmesi için verdiği dilekçede, yapılan değişiklikle kaldırılan park alanının yerine muadil işlevler önerilmediği tespitine yer verdi. İlgili plan değişikliğinin plan açıklama raporunda ayrıntılı açıklamanın yapılmadığına dikkat çekilen dilekçede, yapılan plan değişiklerinin nüfus projeksiyonlarının gösterilmediği, kaldırılan park alanın çevresel tesirlerinin açıklanmadığı, teknik altyapı kullanımlarına ait ayrıntıların verilmediği tespitlerini sıralandı.

‘YÖNETMELİĞE UYULMADI’

Dilekçede, onaylanan planın “Resmi Kurum Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarak yapılan imar planı değişikliğinin mekânsal planlar imal yönetmeliğinin ilgili hususlarına alışılmamış olduğu belirtildi. Dilekçede, “Mekânsal planlar yönetmeliğinde belirtilen standartların altına düşürecek alan kullanım kararlarının olduğu, planlamaların şehircilik ve planlama temellerine uygun olmadığı, haksız ve hukuka karşıt olduğu tespit edildiğinden ilgili plan ile ilgili yürütmenin durdurulması ve planın iptalini talep etmekteyiz” sözlerine yer verildi.

ŞPO, dilekçeye cevap verilmemesi halinde planın iptali için Yönetim Mahkemesi’nde dava açacak. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir